AboutHallo! Mijn naam is Jona Kortekaas. Al mijn hele leven ben ik gefascineerd door het zelf maken van dingen.  Momenteel studeer ik grafisch en ruimtelijk ontwerp aan het AKV|st.Joost in Breda. Ik zit nu in mijn vierde jaar. Inmiddels heb ik veel geleerd over mijn kijk op de wereld en waar mijn fascinaties liggen als maker. In mijn projecten benader ik een vraagstuk vaak vanuit een materialistisch oogpunt. Het fascineert mij hoe wij ons als mensen verhouden tot spullen en producten. Hierin kunnen we denk ik veel verbeteren. Als ontwerper hoop ik mensen hiervan bewust te maken.

Mijn werk resulteert vaak in een tastbaar eindproduct. Het geeft mij erg veel voldoening om fysiek werk te maken. Ook houd ik erg van ambacht. Zoals bijvoorbeeld keramiek. In mijn vrije tijd werk ik als fietsenmaker. Ik recycle gebruikte fietsen om ze een nieuw leven te geven. Dit staat ook in verbinding met de vraag die ik mijzelf stel als ontwerper. Hoe gaan wij om met spullen en producten en wat kunnen we daarin verbeteren?
Hey! My name is Jona Kortekaas. All my life I have been fascinated by making things myself. I am currently studying graphic and spatial design at AKV | st. Joost in Breda. I am now in my fourth year. In the meantime I have learned a lot about my view of the world and where my fascinations lie as a maker. In my projects I often approach an issue from a materialistic point of view. It fascinates me how we as people relate to things and products. I think we can improve a lot in this. As a designer I hope to make people aware of that.

My work often results in a tangible end product. It gives me a lot of satisfaction to do physical work. I also love craft. Such as, for example, ceramics. In my spare time I recycle used bicycles to give them new life. This is also related to the question I ask myself as a designer. How do we deal with things and products and what can we improve in this regard?︎   ︎ 
Jona Kortekaas AKV|st.Joost 2021