Re-Cycle

Product Design

Om mij heen zie ik veel verspilling en ik ben denk ik niet de enige. Het valt me op hoe makkelijk mensen spullen weggooien. Tijdens mijn werk als fietsenmaker zie ik dit probleem ook terugkomen. Er worden veel fietsen en onderdelen weggegooid.

Als ontwerper ligt mijn interesse bij de productie ketens van onze dagelijkse producten. Ik ben het spoor van de fiets gevolgd om te kijken wat er gebeurd als hij wordt weggegooid.

In mijn project heb ik de reststroom van fietsen ingezet om nieuwe gebruiksvoorwerpen gemaakt. De materialen die ik heb gebruikt komen van het oud ijzer. Doormiddel van reconstructie heb ik, met de bestaande verbindingen van de fiets, stoelen ontworpen.

Ik vind het zonde dat we zoveel spullen weggooien die eigenlijk nog goed zijn of op een nadere manier ingezet kunnen worden. Dat wil ik met mijn project zichtbaar maken.
I am bothered by the amount of waste around me and I don’t think I’m the only one. It strikes me how easily people throw things away. During my work as a bicycle mechanic I also see this problem. Many perfectly good or at least repairable bicycles are wasted.

As a designer I’m interested in the production process of our daily products. I followed the process of a bike to find out what happens when it’s thrown away.

In my project I use bikes that have been wasted to make new products. I source my materials from scrap heaps. By means of reconstruction I design chairs with the existing structure of the bicycle parts.

I think it’s a shame that we throw away so much stuff that is actually still good or can be used in a different way. I want to visualize that with my project.


Jona Kortekaas AKV|st.Joost 2021